חסר רכיב

דבר הרב

21/08/2016
לעבסיכסחיחךיעכ לוכצ ןעכימ ללחל
חסר רכיב