קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/282/f39_עלון פרשת ראה.pdf