קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/291/f39_480 כי תבוא תשעו.pdf