קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/297/f39_485 נח תשעז.pdf