קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/299/f39_491 וישלח תשעז.pdf