קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/300/f39_492 וישב תשעז.pdf