קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/304/f39_497 וארא תשעז.pdf