קבצים

http://www.susya.net/media/sal/pages/305/f39_498 בא תשעז.pdf