חסר רכיב

משולחנו של הרב אליעזר אלטשולר

28/05/2017

לקראת חג מתן תורה  תשע"ז 

 
ערב חג. – יום שלישי מקשטים את הבית בענפי ירק, זכר להר סיני שנתמלא ירק בשעת מתן  אוירה של הכנה לקבלת התורה. – תורה. כך בכל בית ענפי ירק שיפלו או יבלו הרי הם מוקצה ואסורים בטלטול, לכן כדאי לבחור ענפים עמידים. 
 
המקוה לגברים :  ניתן לטבול ברעותא  -כרמל.  
 
הדלקת הנר וקבלת החג.  (. הנשים מברכות "להדליק נר של יו"ט" ו"שהחיינו" .19:19ראוי להדליק נרות לפני כניסת החג ) נוהגים להשאיר נר נוסף לעילוי נשמות קרובים. 
 
מאכלי חלב מנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. יש הנוהגים לאכול סעודה חלבית, ויש הנוהגים שבסעודה עצמה אוכלים בשר, אלא שכ "מנה ראשונה" אחרי קידוש ובציעת הפת, אוכלים מאכלי חלב. הנוהגים כך יקפידו לשטוף את הפה והידיים, וינקו את השולחן והכלים לפני שימשיכו בסעודה. 
 
 
יום מתן תורה  ( 5:30 – , הנץ 04:31 - , משיכיר03:41 - . ברכות השחר, קוראים מגילת רות. )עה"ש 4:45 – מנין ותיקין  . הזכרת נשמות.8:00 – מנין שני    בקריאת התורה, נוהגים לעמוד זכר למעמד הר סיני, ומשתדלים שגם נשים וטף יהיו נוכחים ב"קבלת התורה מחדש". 
 
ויאכל מזונות, לפני שהולך לישון, כדי שלא יעבור עליו בצום – קדוש היום גם מי שמאד עייף, עדיף שיקדש חצות היום( 12:32 לפני חצות היום ) – סעודת יו"ט
 
מחלקים את היום "חציו לד' וחציו לכם". 

חג שמח,

מסמכים מצורפים

altshuler.jpg
חסר רכיב